Torsk for 213 millioner kroner landet på Senja

– Jeg har aldri sett så mye torsk i havet som utafor Senja i vinter. Ikke har jeg opplevd slike priser heller.

GODT FORNØYD: Mannskapet på snurrevadbåten «Einarson» har levert tilsammen 400 tonn torsk av kvota på vel 500 tonn til Nord Senja Fisk i Botnhamn i vinter. – Vi skulle gjerne levert mer, men resten er vi nødt til å utnytte i ferskfiskeordninga for å skaffe oss kvotebonus, sier skipper Willy Morten Johansen om bord. Det gjør at de etter påske har startet seifiske med torsk som bifangst ved Fruholmen, for levering til bruket i Tufjord.   Foto: Vidar Bjørkli

nyheter

Det sier skipper Willy Morten Johansen på «Einarson». Snurrevadbåten fra Botnhamn er en av båtene som har deltatt i torskefesten utafor Senja i vinter. Selv om det har vært mye dårlig vær, så har ekstremt god tilgjengelighet gjort at det har blitt solide fangster de dagene flåten har kommet seg på havet.

Tall fra Norges Råfisklag viser at det per forrige uke (uke 15), var brakt i land totalt 9.300 tonn torsk på Senja i rund vekt til en førstehåndsverdi på tilsammen 213 millioner kroner — til fiskebrukene i Husøy, Senjahopen og Botnhamn.