Kommer næringslivet i møte under pandemien

Politikerne i Lavangen vedtok tirsdag flere tiltak som skal komme bedriftene til gode under den økonomiske krisen og setter i gang prosjekter for det lokale næringslivet.

STØTTER NÆRINGSLIVET: Med ei ramme på 2,8 millioner kroner framskynder Lavangen kommune renovering av fem eldreboliger ved Lavangsheimen. – Målet vårt er at vi skal holde næringslivet i Lavangen med jobb nå, sier ordfører Hege Myrseth Rollmoen.  Foto: Ulf Antonsen

nyheter

Sakskartet til politikerne i kommunens øverste organ var i stor grad påvirket av koronaepidemien under tirsdagens møte. Tidligere har næringsaktører etterlyst kommunen og bedt dem komme på banen. Blant annet ba leder ved Lavangen byggeindustri om at de måtte slå ring om næringslivet i likhet med det mange andre kommuner er i gang med.


Næringslivet går sammen for å skape liv og røre

Næringslivet i Dyrøy kommune går nå sammen og lanserer en felles markedsføringskanal på sosiale medier.


Vil bruke penger

I vedtaket vil kommunen se om de kan forsere restaurerings- og utbedringsprosjekter som retter seg særlig mot byggenæringen som lokalt er forholdsvis stor. Videre vil de støtte et prosjekt for reisemålsutvikling ved AA- gård som har fått penger fra Innovasjon Norge. Her skal kommunen ha en støttefunksjon.