Hevder det blir trygt for friske beboere og ansatte

Astafjordlegen planlegger for å bruke en del av sykehjemmet på Lavangsheimen for covid-19 pasienter fra Salangen, Lavangen, Bardu, Dyrøy og Ibestad. Inntil 30 covid-19 pasienter kan ved et katastrofescenario legges inn på sykehjemmet.

BEFARING: Tidligere hadde Astafjordlegen en befaring på Lavangsheimen for å se om det var mulig å dele av slik at covid-19 pasienter kunne belegges her. Nå er dette bekreftet. Fra venstre interkommunal overlege Lars Nesje, leder Astafjordlegen Victoria Hanssen og assisterende overlege Kjell Are Pettersen.  Foto: Ulf Antonsen

nyheter

Under en pressekonferanse i regi av Astafjordlegen møtte en topptung delegasjon av rådmenn, ordførere og helsetopper i Salangen, Lavangen og Ibestad for å forklare hvilken nødløsning de skal ha på plass i en situasjon med svært mange smittede og syke av covid-19 viruset. Nødløsningen blir å ta i bruk Lavangsheimen for koronasyke i de tre kommunene pluss Dyrøy og Bardu.

Flere faser

I fase en vil både smittede og friske være under samme tak men strengt adskilte, presiserer legene på møtet. Det pågår nå en ombygging på sykehjemmet for å dele inn to avdelinger uten fysisk kontakt med blant annet egne innganger. I første fase skal inntil seks koronapasienter kunne tas imot ved Lavangsheimen mens det ved et katastrofescenario, som assisterende overlege Kjell Are Pettersen uttrykker det, skal inntil 30 pasienter kunne tas i pleie ved Lavangsheimen. Da skal i så fall de friske beboerne flyttes ut.