UNN estimerer 15.000 overtidstimer i mars på grunn av korona

UNN merker koronapandemien økonomisk – først og fremst gjennom økte utgifter til overtid.

ØKONOMISJEF: Lars Øverås er sjef for økonomien ved UNN.   Foto: Håkon Steinmo

nyheter

Korona-pandemien setter flere av samfunnets institusjoner på prøver, men få mer enn sykehusene. UNN har de siste ukene jobbet intensivt med både å behandle smittetilfeller, samt å forberede seg på en økning av smittede i Tromsø og Nord-Norge. Det koster penger, forteller Lars Øverås er økonomisjef ved universitetssykehuset.

– Vi har en del merkostnader knyttet til denne situasjonen. Beskjeden vi har fått fra Helse Nord og regjeringa er at det ikke skal stå på midlene i håndteringen av koronaviruset. Det forholder vi oss til, samtidig som vi forsøker å være edruelig der vi kan, sier Øverås.