Tildeler 590 000,- til bygningsvern

Troms og Finnmark fylkeskommune gir førstehjelp til verneverdige bygninger og anlegg i påvente av permanente tiltak.

VERN: Dette sommerfjøset på Medby, Senja, er ett av de mange tiltakene som får støtte fra Redningsplanken i år. Foto: Privat 

nyheter

Det opplyser de om i en pressemelding onsdag, som har kalt tilskuddsordningen for «Redningsplanken».

– Erfaringer fra tidligere tildelinger viser at selv beskjedne summer utløser omfattende egeninnsats. På denne måten sikrer vi bygninger som er viktige elementer i kulturlandskapet. Selv om bygningen er gått ut av tradisjonell bruk, viser det seg ofte at eier ser nye bruksmuligheter bare bygningen blir satt i stand, sier fylkesråd for plan, økonomi og kultur, Anne Toril Eriksen Balto (Sp).

Ordningen er en videreføring av Troms fylkeskommunes tilskudd til strakstiltak, og det er derfor bare kommet inn søknader fra Troms.

Alle søknadsberettigede får tilskudd i år, med beløp fra 10.000 til 20.000 kroner. Sammen med tilskuddet gir fylkeskommunene også veiledning om restaurering og om andre støtteordninger. For Midt-Troms sin del blir det gitt 115.000 kroner tilsammen til både fjøs, sjå, kirke og brygger.