Smittevernarbeid i kommunene:

Tar i bruk veterinærene i smittevernarbeidet i Salangen

Veterinærene- en så langt nærmest en ubrukt viktig ressurs i smittevernarbeidet i Kommune-Norge. Men i Salangen er de i full gang.

engasjert av kommunen: Veterinærene Maria Larsson Løkse (til høyre) og Veslemøy Herskedal er engasjert av Salangen kommune i smittevernarbeidet. – Føre-var flagget må holdes høyt, sier Larsson Løkse. Foto: Morten Dokka 

nyheter

Veterinærene Maria Larsson Løksa og Veslemøy Herskedal er satt inn i smittevernarbeidet i Salangen, og er engasjert i smitteforebyggende arbeid i institusjoner, som for eksempel sykehjemmet.

På et praktisk nivå

– Veterinærer bruker begreper som epidemi, pandemi, endemi, beredskap, og forebyggende tiltak, omtrent hver dag i jobben. Vi forholder oss til beredskap, rutiner, tiltak og forebygging hva gjelder Fuglinfluensa, Svineinfluensa, Kugalskap, MKS, rabies, corona og mange andre infeksjonssykdommer som en del av hverdagen. Og vi får det ned på et veldig praktisk nivå, i og med at vi er trent i å utarbeide rutiner og tenke forebyggende tiltak. Smittevernrutiner og beredskap i alle ledd i husdyr- og matproduksjon er avgjørende for at Norge har svært lite smitte i sin dyrepopulasjon og i Norge forebygger og bekjemper vi smittsomme sykdommer hvor andre land for lengst har gitt opp, sier Larsson Løkse.