Milliontildeling til freda bygninger og anlegg

Fylkesrådet har fordelt mer enn 14 millioner til antikvarisk restaurering av freda og fredningsverdige bygninger og anlegg. Gibostad får flere hundre tusen i ordningen.

Gibostad: Gibostads materialhandel ligger i området «gamle Gibostad» i sentrum av bygda. Foto: Reidar Ingebrigtsen 

nyheter

Til sammen er det fordelt over 10 millioner kroner for tiltak i 2020 og 4 millioner kroner i – forhåndstilsagn for tiltak i 2021.

– I Troms og Finnmark har vi mange bygninger og anlegg med stor betydning for vår felles kulturhistorie. Vi er glad for all søknadene som kom inn og setter pris på at både eierne og Riksantikvaren ser viktigheten av å bevare disse bygningene, sier fylkesråd for plan, økonomi og kultur Anne Toril Eriksen Balto (Sp)

Riksantikvaren tildeler hvert år tilskudd over statsbudsjettet til fylkeskommunene. Fylkeskommunene fordeler midlene videre til freda bygninger og anlegg i privat eie. Særlig viktige bygninger og anlegg som ikke er fredet kan også tildeles midler.

På listen ligger Gibostad materialhandel inne med tilskudd på 200.000 både for 2020 og i 2021.

Innen søknadsfristen var det kommet inn 46 søknader, herav 40 ble godkjent. Av disse var 18 til freda og 22 til verneverdige bygninger og anlegg.