465 millioner til kultur, idrett og frivillighet i nord stoppes – kan ende opp som egenkapital i Sparebanken

Sparebanken Nord-Norges støtteordning Samfunnsløftet stoppes av Finansdepartementet.

Sparebanken Nord-Norge pålegges fra statlig hold å holde tilbake samfunnsmidler.   Foto: Ronald Johansen/iTromsø

nyheter

Sparebankens utbetalinger til kultur, idrett og frivillighet via Samfunnsløftet blir ikke utbetalt fremover, om Finanstilsynet får viljen sin.

Banken hadde satt av 465 millioner kroner av sitt overskudd til samfunnsutbytte i 2020, og søkere av disse midlene vil i så fall bli rammet.