Svært bekymret for manglende interesse for å bli fosterhjem

Barneombudet har offentlig uttrykt bekymring for en økning i ulike former for omsorgssvikt, når skole og barnehage er stengt.

STOPP: De siste ukene har antall henvendelser til Bufetat stoppet helt opp, og sist uke fikk de ingen henvendelser om å bli fosterhjem.   Foto: Scanpix

nyheter

Alarmtelefonen for barn og unge opplever et stort oppsving i antall henvendelser, skriver Bufetat i en pressemelding.

Mange fagfolk advarer om en økning av bekymringsmeldinger og i ytterste konsekvens flere omsorgsovertagelser. Denne bekymringen deler Bufetat, som rekrutterer fosterhjem som formidles til kommuner i Nord-Norge.

– Vi er inne i en tidlig fase av Covid-19-pandemien i Norge, men vi opplever en svært nedslående utvikling i arbeidet med å rekruttere nok fosterhjem til utsatte barn og unge. I første omgang søker kommunen fosterhjem i barnets egen slekt og nettverk. Dersom dette ikke lykkes, bistår Bufetat med å rekruttere og formidle fosterhjem til kommunene, sier regiondirektør i nord, Pål Christian Bergstrøm.

BKYMRET: Buffetats regiondirektør i nord, Pål Christian Bergstrøm, er bekymret over manglende fosterhjemsinteresse.  Foto: Ronald Johansen

Stopp i henvendelser

– Vi mottar vanligvis i snitt 8-10 henvendelser pr uke med interesse for å bli fosterhjem. De siste ukene har dette stoppet helt opp, og vi fikk ingen henvendelser om å bli fosterhjem sist uke. Dette kan jeg ikke huske har skjedd før. Det tar vanligvis ca et halvt år fra folk melder sin interesse om å bli fosterhjem, til de er ferdig opplært og klar til å motta et fosterbarn. I Nord-Norge har vi behov for om lag 150 nye hjem i året nå, sier regiondirektøren videre.

Han forteller at mange familier opplever en høy grad av usikkerhet i egen hverdag, og tanken på å skulle påta seg et ansvar for et fosterbarn oppleves kanskje særlig krevende akkurat nå.

– Men behovet for fosterhjem forsvinner ikke selv om samfunnet er i en unntaksliknende tilstand, tvert imot, det er en sjanse for at behovet øker. Jeg vil derfor komme med en sterk oppfordring til de som har vært avlastningshjem, beredskapshjem, eller fosterhjem tidligere, om å vurdere et nytt oppdrag. Videre at eksisterende fosterhjem vurderer om det er mulig å gi trygghet til flere barn. Og ikke minst til alle dere som lurer på om dette kan være noe for dere; ta kontakt med våre rådgivere! Det er mange utsatte barn og unge som trenger engasjerte og trygge voksne nå, sier Bergstrøm.

Det bor om lag 11000 barn i fosterhjem, hvorav ca. 1200 i Nord-Norge og Bufetat jobber også med å få plass en digital opplæringsløsning til kommede fosterhjem.