Utbedrer moloen i småbåthavna på Gibostad for 400.000 kroner

Molo får etterlengtet vern

Gibostad båtforening er endelig i gang med arbeidet med å legge beskyttelse — plastring — på de ytterste 30 meterne av moloen i småbåthavna.

UTBEDRER: Moloen på Gibostad ble bygget i to trinn. Første del sto ferdig i 2011. I 2014 ble den forlenget med 30 meter, og det er denne delen som nå skal beskyttes med steinplastring på utsida for å hindre utvasking. Havna har cirka 40 båtplasser. Begge foto: Vidar Bjørkli 

nyheter

– Det var på høy tid at vi kom i gang med dette arbeidet. Ellers kunne det gått galt, sier leder av Gibostad båtforening, Torstein Lorentsen.

Båtforeninga har engasjert entreprenørfirmaet Norvald Jørgensen til å plastre de ytterste 30 meterne av moloen med store steiner, slik at molokroppen blir beskyttet mot utvasking. Denne ytterste delen kom på plass i 2014 da båtforeninga fikk tilgang på steinmasser til utvidelse av eksisterende molo fra mudringsarbeidene som pågikk i Finnsnesrenna.