Ingen avklaring om felles karanteneregler

Flere kommuner i Troms og Finnmark har fastsatt lokale regler for å hindre og forsinke spredningen av koronaviruset. Helsedirektoratet har bedt Fylkesmannen om å samle inn vedtakene og forsøke å få på plass mer ensartede kommunale regler i fylket.

IKKE ENIG: Fykesmann Elisabeth Vik Aspaker (H) sier arbeidsruppen har ikke lykkes med å komme til enighet om felles karanteneregler i nord.   Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

nyheter

Den siste uken har fylkesmannen jobbet sammen med KS og representanter fra kommunene i Troms og Finnmark for å se på muligheten for å harmonisere lokale karantenebestemmelser.

– Vi har hatt en hurtigarbeidende arbeidsgruppe som har sett på muligheten for å komme fram til ensartede regler for kommunene i Troms og Finnmark. De har så langt ikke lykkes med å komme til enighet. Nå avventer vi hva som kommer fra nasjonale myndigheter, sier fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker.


Hytteforbudet fortsetter til over påske

Forbudet mot å reise på hytta blir videreført fram til 13. april, altså blir det ingen hyttepåske i Norge i 2020. Hyttekommunene støtter tiltaket.


Ivaretatt

– Vi har også sagt til kommunene at de må gå gjennom det som Regjeringen har definert som personell i samfunnskritiske funksjoner og sørge for at disse gruppene er ivaretatt, sier Aspaker.

Fylkesmannen påpeker i en pressemelding at så langt er vi i en annen fase enn resten av landet når det gjelder smittespredning. Med små kommuner og sårbare helsetjenester, har de forståelse for at kommunene ønsker å beskytte seg.

– Vi har spilt inn til Helsedirektoratet at det vil være hensiktsmessig med felles karanteneregler for Nord-Norge. Fylkesmannen vil etter dette forholde seg til det sentrale myndigheter beslutter, sier Aspaker.


Karantenebestemmelser skaper stort engasjement

Bardu-ordføreren talte makta midt imot

Debattinnlegget «Fingrene av fatet, Mæland» fra Bardu-ordfører Toralf Heimdal (Sp), der han irettesetter justisministren, har skapt et voldsomt engasjement. Innlegget er i skrivende stund lest av 25. 000 personer på Folkebladet nett.


BARDU: I Bardu har de valgt å fastsette lokale regler for å hindre og forsinke spredningen av koronaviruset.  Foto: Privat/Riise Foto

Går gjennom vedtak

Forrige uke sendte fylkesmannen ut et veiledningsskriv til kommunene om vedtak etter smittevernloven. På oppdrag fra Helsedirektoratet, har de denne uken samlet inn kommunenes vedtak og skal nå systematisere dem, veilede kommunene og ved behov kontrollere om vedtakene er i tråd med smittevernloven.

Smittevernloven gir kommunene rett til å fatte vedtak for å beskytte befolkningen, men loven krever at tiltakene må stå i forhold til det som er målet med dem. Reglene må ikke forhindre at de som ivaretar kritiske samfunnsfunksjoner forflytter seg over kommunegrensene.

– Ettersom kommunen er et eget folkevalgt forvaltningsnivå med selvstendig lovpålagt ansvar, skal myndigheten til å gjennomføre en lovlighetskontroll benyttes med varsomhet. Derfor vektlegger vi informasjon og veiledning overfor kommunen, framfor kontroll av deres vedtak, står det i pressemeldingen.

Videre opplyses det om når de vurderer om et vedtak skal lovlighetskontrolleres, skal de blant annet legge vekt på rettssikkerhet, behovet for en rettslig avklaring og ivaretakelse av allmennhetens tillit til forvaltninga.