590 permitterte i Senja og Sørreisa

– Mange er prega av situasjonen

Koronapandemien får store konsekvenser for næringslivet og arbeidstakere i Midt-Troms.

PERMITTERTE: Tall fra Nav viser at i alt 590 personer er permittert fra jobbene sine i Senja og Sørreisa kommuner.  Foto: FiN

nyheter

Tirsdag kveld var antallet permitterte i Senja og Sørreisa oppe i 590. Det fikk Senja-ordfører Tom Rune Eliseussen bekreftet fra Nav.

Til Folkebladet sier ordføreren at konsekvensene berører svært mange.