Myker opp regler i inntil et halvt år

For å avhjelpe næringslivet i regionen myker Troms og Finnmark fylkeskommune opp regler for låne- og tilskuddsordninger.

NY: Nytt år og ny fylkeskommune i nord; Troms og Finnmark er en realitet. 

nyheter

Det kommer frem i en pressemelding fra fylkeskommunen, tirsdag.

Fylkesråd for næring og miljø Karin Eriksen (Sp) er alvorlig bekymret for næringslivet i regionen. Hele landet er i unntakstilstand. Derfor jobber Troms og Finnmark fylkeskommune kontinuerlig med å se på hvilke tiltak som kan settes inn for å avhjelpe situasjonen.

MYKER OPP: Karin Eriksen (Sp) fylkesråden for næring og miljø, opplyser at Troms og Finnmark fylkeskommune myker opp regler for låne- og tilskuddsordninger for å avhjelpe næringslivet i regionen.  Foto: Lars Åke Andersen

Fylkeskommunen har sett på låne- og tilskuddsordninger i fylkeskommunal regi og myker opp regler i inntil et halvt år.

– Mulighet for utsettelse på gjennomføring av prosjekt i inntil et halvt år er ett av tiltakene vi iverksetter, sier Eriksen.

Videre gis inntil seks måneders utsettelse på låneterminer med forfall i perioden 1.3 – 1.9.20. Det er også mulig å endre prosjekt fra fysiske samlinger til digitale.

Kritisk situasjon

– Mange bedrifter sliter nå med reduksjon i inntekt, i mange tilfeller totalt bortfall av inntekt, sier fylkesråden for næring og miljø.

I pressemeldingen opplyser fylkeskommunen at oppdrag og kundegrunnlag forsvinner, og mange gode prosjekter er avlyste eller satt på vent.

– Vi er opptatt av å lette en kritisk situasjon for bedrifter og organisasjoner, sier Eriksen.

Supplere nasjonale tiltak

Fylkesråd Eriksen er glad for de nasjonale tiltakspakkene, og det påpekes i pressemeldingen at det jobbes kontinuerlig fra Troms og Finnmark fylkeskommune for å supplerer med det de kan.

– I tillegg til tiltakene som rulles ut nå, jobbes det i hele organisasjon med løsninger som kan bidra til å avhjelpe situasjonen. Rask iverksetting av vedtak, forsering av budsjetterte tiltak og fleksibilitet i beslutningsstruktur er blant mange tiltak som det jobbes aktivt med for å få til, opplyses det om i pressemeldingen.

Videre presiseres det at det også er en viktig politisk jobb å påvirke nasjonale beslutningstakere slik at tiltak som iverksettes, treffer i vår region.

– Vi jobber med en akutt situasjon, men er også opptatt av dagene som kommer etter krisa er over. Vi må rigge oss og planlegge for den dagen vi skal tilbake til «normalen», for vi vet den blir alt annet enn normal, sier fylkesråden.

Disse tiltakene rulles ut

Nedenfor følger en oversikt over tiltak som rulles ut i denne omgang:

  • Alle tilskuddsmottakere gis inntil seks måneders utsettelse på gjennomføring av planlagte tiltak. Ikke behov for søknad.
  • Fylkeskommunen gir utsatt frist med inntil seks måneder for låneterminer som har forfalt eller forfaller i perioden 1.3.-1.9.20. Nedbetalingstiden forlenges tilsvarende. Låntakere må gi beskjed om de ønsker en slik utsatt frist.
  • Alle prosjekter som innebærer fysisk samling av deltakere kan uten søknad endre sitt prosjekt slik at fysisk samling erstattes med digitale løsninger.
  • Fylkeskommunen godkjenner at tilskuddsmottakere kan velge å utbetale i henhold til inngåtte kontrakter (selv om leveransen bortfaller) mot å avtale utsatt leveranse senere (når tiltaket gjennomføres). En slik avtale vil ikke medføre avkortet utbetaling av tilskudd.
  • Fylkeskommunen utbetaler tilskudd som ellers ville blitt avkortet på grunn av manglende finansieringsmedvirkning (egenandeler) fra bedrifter og næringsdrivende, forutsatt at tiltaket har hatt de samme kostnadene som inngår i godkjent budsjett for tiltaket.