Hyttekommuner under koronapress

– Vi har en ryddig og god dialog med hytteeierne

Målselv merker ikke noe press fra hytteeiere som vil være på hytta i Målselv fjellandsby i påsken.

INGENTING: Målselv merker ikke noe press fra hytteeiere som vil være på hytta i Målselv fjellandsby i påsken.  Foto: Trond Sandnes

nyheter

Rundt om i landet meldes det om aggressive hytteeiere som har satt hyttekommuner under hardt press. Alt fra å hevde at hytteforbudet er juridisk ulovlig, krav om trekk i eiendomsskatten og til folk som melder adresseforandring til kommunen der de har hytta.

Forbudet gjelder for de som har hytte i en annen kommune enn bostedskommunen.