Strid om korona-medisin for utsatt fiskerinæring

Stengte restauranter verden over fører til dramatisk mindre etterspørsel etter fersk fisk. Men nå strides aktørene om hva som er beste medisin for ei næring som kan gå mot et uår.

FISK: Eksport av hvitfisk til Europa kan bli hardt rammet som følge av stengte restauranter og vanskelig logistikk. Men store aktører i fiskerinæringa er uenige i hvordan utfordringene skal handteres.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

– Kundene som normalt kjøper fersk fisk er veldig avventende, sier administrerende direktør Steinar Eliassen i eksportbedriften Norfra. Han tar derfor til orde for å begrense fisket for å tøye sesongen.

Steinar Eliassen driver eksportbedriften Norfra, og har fiskebruuk både i Nordvågen i Nordkapp og i Torsvåg.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Han sier det er en oppfatning blant flere aktører at man ikke må ta alt på land nå med en gang.

– Helt feil medisin, repliserer hans kollega i Nergård AS, Tommy Torvanger. Konsernet som kjøper råstoff fra 750 ulike fartøyer mener at dagens situasjon virkelig viser hvor viktig det er å ha stor variasjon i fiskeflåten.