UNN utsetter planlagte operasjoner og konsultasjoner

De tester også ansatte med akutte luftveissymptomer.

UTSETTER: UNN utsetter planlagte operasjoner og konsultasjoner.  Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

nyheter

Det opplyser Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) om i en pressemelding.

Livreddende behandling prioriteres


Livreddende og nødvendig behandling vil prioriteres:

· Operasjoner: Det meste av planlagte operasjoner utsettes. Et fåtall planlagte operasjoner vil likevel gjennomføres etter medisinske vurderinger.

· Polikliniske konsultasjoner: Mange timer blir utsatt ut fra en medisinskfaglig vurdering.

· Mammografi-screening: Alle screeninger utsettes. For tida foregår disse undersøkelsene i Alta.

· Prøvetakingsenheten ved UNN Tromsø kan ikke lenger ta imot pasienter fra primærhelsetjenesten til blodprøvetaking. I særskilte tilfeller må fastleger ta kontakt med laboratoriet direkte for å gjøre timeavtale.

Sykehuset tar kontakt med alle pasienter som får sine operasjoner/timer utsatt.

Besøksforbud


Ved alle UNNs sykehus er det nå innført besøksforbud og adgangskontroll. Besøksforbudet gjelder ikke ledsagere som må følge pasienter til UNN. Barn og kritisk syke kan ha pårørende med inn i sykehusene. Besøk til fødeavdelingene skal også begrenses så mye som mulig. De som får lov til å komme inn skal gå direkte til den aktuelle avdelinga, og direkte ut igjen etterpå.

UNN-ansatte i pasientnært arbeid som er hjemme grunnet akutt luftveissykdom, skal nå testes for COVID-19. Hensikten er å få en rask avklaring på om helsepersonell kan komme tilbake i jobb. Testingen gjelder i første omgang for ansatte som skal på jobb de neste tre dagene. Ansatte som allerede er i hjemmekarantene skal ikke testes, men forholde seg til retningslinjene fra FHI. Det opprettes en testenhet for ansatte i Tromsø fra klokka 12 i dag, utendørs ved D-fløya i Breivika. Lignende testing vil komme på plass i Harstad og Narvik så snart som mulig.