– De ansatte er fortsatt ved godt mot, sier sorenskriveren

Sorenskriver Frank Olsen sier de ansatte ved Senja tingrett fortsatt er ved godt mot, til tross for at regjeringens forslag også går på nedleggelse av tingretten.

GODT MOT: Sorenskriver i Senja , Frank Kjetil Olsen, sier de ansatte er fortsatt ved godt mot.   Foto: Carina Hansen

Departementets forslag vil således innebære en umiddelbar nedleggelse av førsteinstansdomstolen Senja tingrett med ni ansatte.

Frank Kjetil Olsen, sorenskriver i Senja
nyheter

Domstolkommisjonens forslag om å legge ned to tredjedeler av landets tingretter har skapt stor frustrasjon og engasjement for både advokater, politikere og ansatte ved Senja tingrett.

Sorenskriver Frank Olsen påpeker til Folkebladet at forslaget fra departementet innebærer at 38 av dagens tingretter utvilsomt vil bli lagt ned og at dette i realiteten bare er en omskriving av Domstolkommisjonens forslag.