Sp kaller domstolsforslaget til regjeringen for en bløff

Regjeringen lanserte i dag at de vil opprettholde samtlige domstoler, men samtidig varsler de store kutt i bland annet sorenskrivere. Det foreslås også å redusere på antall rettskretser og dermed sentralisere deler av administrasjonene til domstolene i Norge. Det reagerer Senterpartiets Sandra Borch på.

BLØFF: – Regjeringen legger opp til at aktiviteten skal reduserers, slik at de i neste omgang lettere skal kunne legge de ned.  Foto: Morten Dokka

nyheter

- Dette er nok en reform fra regjeringen hvor svaret er sentralisering. De prøver å få det til å høres ut som en seier for distriktene, men dette er i realiteten klassisk sentralisering av makt som gjør det lettere å legge ned domstolene på et senere tidspunkt. 40 av 60 domstoler skal nå gjøres om til ett såkalt rettssted, altså satelittkontor underlagt en annen domstol, og ikke være egen domstol med egen ledelse. Dette er nok en bløff fra regjeringen, og det skjønner folk, sier Borch

Borch mener at regjeringen nå legger opp til å redusere aktiviteten i domstolene slik at det skal bli enklere å legge de ned i neste runde.


Frykter Senja tingrett kan miste sin selvstendighet

Antall rettssteder beholdes som i dag — inkludert Finnsnes — mens rettskretsene gjøres større. Det er opplegget regjeringen går inn for i sitt forslag til ny domstolstruktur. Sorenskriver Frank Kjetil Olsen i Senja kaller forslaget «satelitt-tankegang» og er skeptisk.


- Dette er en kopi av nærpolitireformen som også bygde på en «utredning» som gikk veldig langt, deretter kom man frem til et kompromiss som i praksis innebar massiv sentralisering av politiet. Regjeringen legger opp til at aktiviteten skal reduserers, slik at de i neste omgang lettere skal kunne legge de ned.

Borch mener regjerings forslag vil få store konsekvenser både for domstolene, folk og ikke minst advokatmiljøer.

- Domstolene sliter i dag med svært anstrengt økonomi. Dette forslaget vil medføre betydelige merutgifter knyttet til transport, overnatting, rekruttering mv. Sorenskriver i Alta må f.eks. enten bruke 12 timer i bil for å reise til sine ansatte i Vadsø, eventuelt ta fly som ikke akkurat er rimelig i Finnmark.