Senja tingrett har blitt heldigital

Fra og med første februar har Senja tingrett hatt mulighet til å kjøre heldigitale rettsaker. Utstyret som er kommet på plass har en verdi på om lag 600.000 kroner.

FORNØYD: Sorenskriver Frank Kjetil Olsen er veldig fornøyd med det nye utstyret som er på plass.  Foto: Trygve Grønning

nyheter

Domstoladministrasjonen har hatt ansvar for å gjennomføre en digitalisering av tingrettene. 24 av landets domstoler søkte om digitalisering, og Senja tingrett var én av 13 domstoler som fikk innvilget sin søknad.

– Vi svært glade for at Domstoladministrasjonen har valgt å satse på Senja tingrett ved å innvilge vår søknad. Vi har også akkurat ansatt både ny dommerfullmektig og ny saksbehandler. I tillegg har vi fornyet leiekontrakten frem til 2023, sier Sorenskriver, Frank Kjetil Olsen.