Kommunestyret sa nei til å behandle bosetting:

Kommunen skal i møte med IMDI

Heller ikke Senja kommunestyre gikk for å realitetsbehandle saken om bosetting av kurdisk familie. Men ordføreren kom i hvert fall med nyheter i saken. Kommunen og IMDI skal møtes for å diskutere bosetting.

FIKK NEI: Herbjørg Valvåg kom med interpellasjonen om bosetting av den kurdiske familien. Men hun fikk ikke med seg mange nok i kommunestyret på en realitetsbehandling av saken.  Foto: Mathias Brobakk Nordgård

MØTE Ordfører Tom Rune Eliseussen fortalte at Senja kommune skal i møte med IMDI 3. mars for å diskutere bosetting av familien.  Foto: Mathias Brobakk Nordgård

kort om saken:
  • kort om saken:
  • Saken gjelder familien Majeed Hasan Abdullah, Khalida Abdulqader og deres barn Banav, Zhiar og Diyar.
  • Familien kom fra Irak og fikk oppholdstillatelse i Norge tidlig i desember 2017.
  • Foreldrene bor på Sjøvegan asylmottak mens de tre multifunksjonshemmede barna bor i Lenvik kommune.
  • De har ventet på felles bostedskommune i over to år. Så langt har ingen kommuner sagt ja til å ta dem imot.
nyheter

Det var Herbjørg Valvåg (SV) som fremmet interpellasjonen i Senja kommunestyre. Tre ganger tidligere har Lenvik kommunestyre behandlet interpellasjoner i saken uten at det førte til realitetsbehandling. Denne gangen foreslo Valvåg at kommunestyret ber rådmannen om å utrede saka i kontakt med IMDi og legge den fram for Utvalg for helse og sosial før den legges fram for kommunestyret 30.04.2020.


Om kurdisk familie ingen vil bosette:

Mener økonomi ikke kan være argument for kommunen

Organisasjonene for psykisk utviklingshemmede i Senja kommune engasjerer seg i saken om den kurdiske familien. – Jeg mener Senja kommune nå må bosette dem, sier Solveig Nylund, leder i Senja NFU.


– Fremdeles livet på vent

Hun dro historien rundt familien fra talerstolen og snakket varmt for at kommunestyret skulle støtte opp om forslaget.

– Som ordfører i Senja kommune regner jeg med at du har fått henvendelser i saka. Jeg har merka meg at du i et åpent brev har fått spørsmål om å bidra til å løse den krevende situasjonen for familien. For etter tre år i Norge, og med en vel to år gammel oppholdstillatelse, har de fremdeles livet på vent. De har ikke fått bostedskommune. Barna har alvorlige helseproblemer. De trenger mye hjelp. Det er nærliggende å tro at dette er én av grunnene til at kommunene som har blitt spurt om å bosette familien, vegrer seg for å si ja til dette, sier Valvåg.


Om kurdisk familie:

Tar saken til Stortinget

Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) reiser saken om den kurdiske familien som ingen vil bosette.


– Det kan og må løses

– Foreldrene, Majeed og Khalida, ønsker av hele sitt hjerte å bli en del av lokalmiljøet hos oss. De vil bli en del av vårt fellesskap, med egen heim, jobbinntekter og nærhet til sine barn, fortsetter hun.

– Senja kommunestyre bør nå ta inn over seg et ansvar for å gi disse menneskene et verdig liv. Familien har rett til å bo i Norge. De er allerede blitt en del av vårt lokalsamfunn. De har nettverk og venner her. Det må bli slutt på at de lever som en splitta familie. De vil bo hos oss og skape ei fremtid for seg her. På lik linje med andre familier med barn med funksjonsutfordringer, så trenger de hjelp. Det kan og må løses, oppfordret Valvåg.


Tar opp kurdernes sak som interpellasjon i Senja kommunestyre:

– En sak som kan og må løses

Herbjørg Valvåg (SV) har sendt inn en interpellasjon om bosetting av mye omtalt kurdisk familie. Det er den fjerde i rekken som havner på politikernes bord.


Skal ha møte med IMDI

Ordfører Tom Rune Eliseussen (Sp) hadde nyheter å komme med fra talerstolen.

– Dette er en sak som berører veldig mange og har vært mye omtalt i mediene og det har vært fremmet interpellasjoner tidligere i Lenvik kommune. Ordføreren har stor forståelse for situasjonen til familien. Det er selvfølgelig at alle mennesker som har fått lovlig opphold i Norge så raskt som mulig får en kommune de blir bosatt i, sier han.

Eliseussen fortsetter med å si at det er IMDI som har ansvaret for bosetting. Til spørsmålet fra Valvåg om hva Senja kommune kan gjøre for å bosette dem i kommunen svarer han at det nå har kommet en henvendelse fra IMDI der de ber om et møte med kommunen for å drøfte muligheten for bosetting av familien.


Tre år med brudd på FNs barnekonvensjon

Når systemet graderer menneskeverd


Fikk ikke flertall

– Møtet skal avholdes 3. mars. I møte kan det komme en avklaring fra IMDI om de kommer med en konkret anmodning om bosetting og hvilke vurderinger IMDI gjør knyttet til bosetting. Om Senja kommune får en anmodning om bosetting vil det bli laget en sak til kommunestyret slik at kommunestyret eventuelt kan ta stilling til bosetting, sier han.

Valvåg svarte med at hun var glad for et det kommer i stand et møte med IMDI. Men hun oppfordret likevel kommunestyret til å komme med noen signaler til administrasjonen i saken ved å støtte hennes forslag. Men det var ikke nødvendig flertall for å sette interpellasjonen på sakslista og realitetsbehandle saken.