Gjør helomvending i saken om legevaktsamarbeid

Senja kommune kommer til å gå for en 90/10-modell når det gjelder finansieringa av det interkommunale legevaktsamarbeidet.

FASTLEGEORDNING: Ordfører i Senja kommune, Tom-Rune Eliseussen sier til Folkebladet at man går inn for en 90/10-fordelingsnøkkel. Til venstre: Fastlege og tillitsvalgt for Senjalegene, Geir Arne Løkse Nilssen. Til høyre: Jorunn Nygaard, leder for Allmennlegeutvalget, som inkluderer alle fastleger i Senjalegen.  Foto: Mathias Brobakk Nordgård

nyheter

Ordfører i Senja kommune, Tom-Rune Eliseussen, sier til Folkebladet at man har vurdert saken slik at man ikke ønsker å sette et veletablert samarbeid i fare ved å la Sørreisa og Dyrøy ta 20 prosent av regninga for den interkommunale legevakta. Eliseussen sier at det har kommet ny informasjon i saken som gjør at de nå snur.


Sørreisa-ordfører er skuffet over Senja kommune:

– De lytter ikke til oss

Sørreisa kommune vurderer å trekke ut sine åtte leger i legesamarbeidet med Senja kommune – hvis ikke den gamle modellen om fordeling av kostnader fortsetter.


Trygghet

– Vi ser blant annet at konsekvensen av å opprettholde en 80/20-løsning er vanskelig. Vi ønsker ikke å sette samarbeidet i fare. Dette er et samarbeid som har utviklet seg over tid og det gir trygghet for innbyggerne i de tre kommunene, sier ordføreren og legger til at de har planer om å sette ned et utvalg med representanter fra kommunene for å se på innhold og organisering i tjenesten.