Foreslår å sette av 800.000 kroner til Arctic Race i Senja kommune

Rådmannens innstilling er at kommunestyret stiller seg posistiv til at Senja skal være vertskommune for en av etappene under årets Arctic Race of Norway.

ARN: Arctic Race of Norway komme tilbake til Midt-Troms.   Foto: Gard L. Michalsen

nyheter

Det var Anne Grete Normann (SP) som fremmet forslaget om å innvilge 500.000 kroner til arrangementet. Rådmannens innstilling er forøvrig at det settes av 800.000 kroner til arrangementet, og at beløpet belastes fondsavsetning.


Midt-Troms får dronningetappen

Starten på rittet går i Tromsø, Harstad får finalen, og Midt-Troms for selveste dronningetappen på den åttende utgaven av Arctic Race of Norway.


I saksutredningen står det at Senja kommune sammen med Målselv kommune er utpekt som vertskommune for tredje etappe av Arctic Race of Norway 2020. Etappen finner sted lørdag 8. august. Videre står det at Arctic Race er en promoteringsplattform for hele Norge og at arrangementet gir kommunen en stor mulighet til å profilere seg selv positivt for besøkende og gjennom tv-sendinger til over 190 land verden over. 10 tv-kanaler skal angivelig sende direkte fra sykkelrittet.