– Dumt at parkering skal komme i veien for sunne fritidsaktiviteter

De som ønsker å gå på ski eller drive aktivitet i Midt-Tromshallen må i dag betale for parkering. Det ønsker Bjørn-Richard Pedersen (Sp) å gjøre noe med.

LITE BRUKT: Parkeringsplassen utenfor Midt-Tromshallen kom på plass i september 2016, men er lite brukt i dag.   Foto: Trygve Grønning

nyheter

Parkeringsplassen utenfor Midt-Tromshallen er kommunal og har parkeringsavgift. Dermed må de som ønsker å gå på ski eller trene i hallen betale parkeringsavgift for å drive på med fritidsaktiviteter.

– Fra et folkehelseperspektiv har jeg lenge erget meg over at det er betalt parkering tilknyttet et slikt anlegg. Det skal ikke være tungvint å drive på med sunne fritidsaktiviteter, og jeg synes det er dumt at parkering er en ting som skal komme i veien, sier Bjørn-Richard Pedersen.