Vil sette fokus på fremtidens Dyrøy

Førstkommende torsdag inviterer Dyrøy kommune innbyggere, frivilligheten og næringslivet til et møter der man vil sette fokus på hvordan Dyrøy skal se ut i framtida.

HJELP: Ordfører Marit Alvig Aspenes i Dyrøy vil ha hjelp til å finne ut hvordan lokalsamfunnet skal bli et bedre sted å bo, drive næring og komme på besøk til.  Foto: Morten Dokka

nyheter

I pressemeldinga fra kommunen sier man at man ønsker innspill til hvordan kommunen kan tilrettelegge for flere arbeidsplasser. Man vil også vite hva som skal til for at flere bosetter seg i kommunen - og hvordan man skal få frivilligheten til å blomstre.

Videre sier Marit Alvig Espenes i pressemeldingen at man vil høre innbyggernes mening om hvordan man ønsker at lokalsamfunnet skal bli et bedre sted å bo i, drive næring og komme på besøk til.

Dyrøy kommune befinner seg i en region der det skjer mye positivt, og kommunen opplever nå økende aktivitet i næringslivet, heter det videre i pressemeldinga. Det gjennomføres store prosjekter med vannutbygging og sykehjemsbygging, og det jobbes aktivt med å tilrettelegge for arbeidsplasser og aktivitet gjennom omstillingsprogrammet.

Samtidig har Dyrøy mange utfordringer som er typisk for m ange små samfunn. Man har nedgang i folketallet, et vanskelig boligmarked og få private arbeidsplasser. Hvordan kan kommunen sammen med innbyggerne utnytte mulighetene og møte utfordringene i tiden framover, sies det i pressemeldingen fra kommunen.

I pressemeldingen opplyses det at tidligere på torsdag vil Ragnhild Godal og Bjørn Richard Jensen fra Distrikssenteret være tilstede i kommunestyret, og fredag skal de møte administrasjonen i kommunen. Det er disse to som skal lede møtet på torsdag.

Videre sies det at det er mange gode eksempler på små kommuner og lokalsamfunn som har tatt spennende og fremtidsretta grep om utviklingen.

Møtet på torsdag vil være starten på arbeidet med å utarbeide en samfunnsplan for kommunen.