Varsler kamp mot politikutt

Alle ordførerne som tilhører Midt-Troms lensmannsdistrikt er mildt sagt hoderystende til at de kan miste politiressurser, både hva gjelder personell og distriktskontoret. Nå lover alle, på tvers av partier, en real kamp for politidistriktet sitt.

KAMP: Ordførerne i Midt-Troms lensmannsdistrikt er rustet til kamp. De vil ikke uten videre godta det de mener er en rasering av polititjenesten i distriktene. Fra venstre: Hege Rollmoen (Lavangen), Bengt Magne Luneng (Målselv), Gunda Johansen (Balsfjord), Toralf Heimdal (Bardu), Dag Sigurd Brustind (Ibestad) og Sigrun Wiggen Prestbakmo (Salangen).   Foto: Jan-Erik Bergstad

nyheter

Midt-Troms politidistrikt omfatter Balsfjord, Målselv, Bardu, Salangen, Lavangen og Ibestad. Mandag var alle samlet i politiråd på lensmannskontoret på Bardufoss. Alle ordførerne, uansett politisk ståsted, er sint, bekymret og hoderystende til det som nå holder på å skje i lensmannsdistriktet. Hovedkontoret som er besluttet lokalisert til Setermoen er satt på vent, og ordførerne er sterkt kritisk til at det som i utgangspunktet skulle være økte ressurser personellmessig i distriktet, tilsynelatene ender opp i Tromsø. Nå krever alle ordførerne stans i utredningsarbeidet i Troms politidistrikt. Frykten er at Troms står igjen med ett felles politidistrikt i Troms i framtiden.


Midt-Troms lensmannsdistrikt kan henge i en tynn tråd

En frittalende regionlensmann Andreas Nilsen frykter Midt-Troms lensmannsdistrikt blir lagt ned eller blir slått sammen med andre. Distriktene får ikke nok penger til å gjennomføre politireformen.


Ille

– Vi har nettopp vært i gjennom arbeidet med å legge en struktur som alle kommunene har godkjent. Nå, to år etterpå, sier myndighetene at det skal være en omkamp. Det kom i brevs form uten at kommunene er blitt tatt med på råd. Det stiller vi spørsmålstegn ved, sier ordfører i Ibestad, Dag Sigurd Brustind (H).