Henrik Norbye Theisen dro til Stavanger og ville satse i oljebransjen

Kom tilbake og overtok farens bedrift

Egentlig hadde Henrik Norbye Theisen (29) tenkt seg en framtid i oljebransjen da han gikk linja for petroleumsteknologi ved Høgskolen i Stavanger i 2017. I dag er han daglig leder for farens bedrift Norbye Industriservice AS.

SOM FAR SÅ SØNN: Hernik Norbye Theisen har i dag overtatt sjefsrollen i bedriften som pappa Finn Norbye har drevet i flere tiår.  Foto: Privat

Etter å ha vært en stund i pappas bedrift bestemte jeg meg for at det var dette jeg ville satse på.– Etter å ha vært en stund i pappas bedrift bestemte jeg meg for at det var dette jeg ville satse på.

nyheter

Den hjemkomne sønnen forteller at han etter endte skole i Stavanger fikk seg jobb i et amerikanske oljeselskap i Stavanger, men at det ikke varte lenge før de første oppsigelsene kom. Det hele endte med at han bestemte seg form å dra hjem til Midt-Troms der fikk seg jobb i farens bedrift. Høsten 2018 tok han så over som daglig leder i bedriften, slik at faren i dag nærmest bare følger med på hva sønnen foretar seg i bedriften.

I disse dager har 29-åringen det overordnede ansvaret med bygginga av en slipphall for Botnhamn Sveis i Bothhamn — et oppdrag på rundt 5 millioner kroner som bedriften vil være ferdig med i første delen av mars. Dette er et stålbygg som skal huse store båter som tas opp med liften Botnhamn Sveis har, og dermed kan man utføre arbeider vinterstid på båter som ikke kunne utføres tidligere ute i et fri.