Utvider fredningstid i elva

Salangsvassdragets fiskeforvaltning vil endre reglene i vassdraget.

kortere fisketid: Fra sommeren av blir fredningstiden utvidet. Fra 1. september er det stopp på fiske. Foto: Ulf Antonsen 

nyheter

De har søkt om endre fredningsreglene til å gjelde hele vassdraget fra 1. september 2020. De ønsker også at strekningen mellom Kistefossen og Langfossen fredes fra 1. august 2020 og at fisket etter sjørøye stenges fra og med 1. august 2020.

– Ut fra tilgjengelig kunnskap om laks, sjøørret og sjørøye i dette vassdraget har vi ingen innvendinger mot de endringer det søkes om. Vi anser disse endringene som medvirkende for å ivareta bestandene av anadrome laksefisk i dette vassdraget, skriver Heidi Marie Gabler og Camilla Kvitberg Lehne hos fylkesmannen i Troms og Finnmark til Miljødirektoratet som avgjør saken.