Ennå ingen løsning for beredskapskai

Det har i lengre tid blitt jobbet med å få på plass en alternativ kai for hurtigbåten på Finnsnes. Så langt har det ikke blitt funnet noen løsning.

ISFLAK: Flere ganger i fjor gjorde ekstreme forhold med is i Gisundet at hurtigbåtene ikke fikk lagt til kai.   Foto: Stian Blindheim

nyheter

De gangene Lundkaia er sperret av is finnes det per i dag ikke noe alternativ for hurtigbåten å legge til kai.

Ingen løsning

Folkebladet omtalte problematikken senest i fjor. Da uttalte Troms fylkestrafikk at de lenge har jobbet iherdig for å få på plass en alternativ kai.