Om forslag til endring av regler om turistfiske:

– Direkte næringsfiendtlig for fisketuristnæringa

Høringsrunden for de nye reglene for turistfiske er nå gjennomført. Mange i næringa er kritiske til flere av de foreslåtte endringene.

Turistfiske: Visit Senja Region mener punktene i forslaget, med ett unntak, er direkte næringsfiendtlig for fisketuristnæringa.   Foto: Michael Renström

nyheter

I forslaget til endringer fra regjeringen står det at etter hvert som interessen for turistfiske øker, får imidlertid også enkelte uheldige konsekvenser av turistfisket større praktisk betydning. Blant annet nevnes det at turister kun tar med seg de mest verdifulle delene av fisken ut av landet, og kaster resten, og at det er en utfordring at enkelte smugler fisk ut av landet i større kvanta.

– Kan føre til nedleggelser

NHO Reiseliv mener at et par av forslagene truer hele næringens eksistensgrunnlag. NHO Reiseliv har rundt 50 medlemsbedrifter som driver med turistfiske. De advarer mot forslaget om endring i utførsel fra 20 kg fiskefilet til kun å gjelde hel fisk, såkalt HG -fisk, og mener dette vil bety tapte inntekter og fremtidige nedleggelser av turistfiskebedrifter.