Senterpartiet har bestemt seg - støtter forslag om å bygge Nord-Norgebanen

Senterpartiets stortingsgruppe vil stemme for forslaget om å realisere Nord-Norgebanen fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) og Per-Willy Amundsen (Frp).

HALVE TROMS-BENKEN: Halve Troms-benken på Stortinget ønsker seg Nord-Norgebanen, og støtter forslaget om at den skal bygges på Stortinget. Foto: privat  

nyheter

– Vi støtter forslaget som er lagt fram. Dette legger et enormt presse på Arbeiderpartiet, som må ta stilling til om de går for eller er mot forslaget om Nord-Norgebanen, sier stortingsrepresentant Sandra Borch (Sp).

Det var i november Fylkesnes (SV) og Amundsen (Frp) annonserte at de la fram et felles forslag om å realisere Nord-Norgebanen. Forslaget skal til behandling i Stortinget, og gjør at alle partier må ta stilling til hva de mener om bygging av bane til nord.