Fikk ordfører-etterlønn mens han var statssekretær

Fiskeriminister Geir-Inge Sivertsen mottok etterlønn som Lenvik-ordfører, til tross for at han allerede var i full jobb som statssekretær.

ETTERLØNN: Geir-Inge Sivertsen fikk innvilget etterlønn som ordfører. Det skriver Dagbladet.  Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

nyheter

Sivertsen ble nylig fiskeriminister i Erna Solbergs nye regjering. Sivertsen gikk til den jobben etter å ha vært statssekretær i nærings- og fiskeridepartement siden 4. november.

Nå melder Dagbladet at han søkte om etterlønn som ordfører – og fikk det innvilget.

Senjalista protesterte

Ifølge avisen søkte Sivertsen om etterlønn i en og en halv måned. Søknaden sendte han 24. november i fjor, flere uker etter at han var utnevnt som statssekretær. Honoraret som ordfører i Lenvik var 1.024.000, noe som gir en ettergodtgjørelse på i overkant av 120.000 kroner. Som statssekretær i fiskeridepartementet hadde Sivertsen en årslønn på i underkant av en million kroner.

Da søknaden om etterlønn var oppe til behandling i kommunestyret i den nye Senja kommune 11. desember, var det kun Senja-lista som protesterte på etterlønnen. Sivertsen var tilstede, men erklærte seg selv inhabil.

– Etter min klare mening kan ikke ettergodtgjørelse forsvares for disse to tidligere ordførerne. De har en jobb å gå til umiddelbart etter endt ordførerperiode. Da vil jeg heller bruke disse pengene på viktige ting for kommunen, som skole, veier og slike ting, sa Senjalistas Jasmin Agovic Nordaas fra talerstolen.

Til tross for Senjalistas innvendinger ble rådmannens innstilling vedtatt med 39 mot seks stemmer i kommunestyremøtet i desember.

– Problemer

Arbeiderpartiets Arnold Nilsen opplyser at da spørsmålet var til behandling i Senja kommunestyre fremmet Senja AP/SV og MDG et forslag helt i tråd med den nye kommunelovens paragraf 8-6 om ettergodtgjøring.

– Denne bestemmelsen tar hensyn til at noen folkevalgte kan ha problemer med å komme inn i det ordinære arbeidsmarkedet etter å ha vært folkevalgt som sin hovedbeskjeftigelse. Derfor er det anledning til å gi etterlønn i hele seks måneder, sier han.

Han opplyser videre at det på den andre siden også stilles krav til den folkevalgte om det skal gjøres fratrekk for annen inntekt og at også ordinær inntekt som den folkevalgte frivillig avstår fra, skal komme til fratrekk i ettergodtgjøringen.

– Det kan for eksempel være dersom den folkevalgte unnlater å søke om inntektssikring vedkommende er kvalifisert for. I realiteten handler det om å melde seg arbeidsledig, der eventuelt arbeidsledighetstrygd skal trekkes fra etterlønnen. Dette kan også være dersom den folkevalgte frivillig utsetter å tre inn i et arbeidsforhold vedkommende har permisjon fra. Vårt forslag fikk dessverre ikke flertall ved behandlingen, sier Nilsen.

Bryter med kommuneloven

Dagbladet skriver i sin artikkel at ifølge kommuneloven kan ikke kommunestyrer gi folkevalgte ettergodtgjørelser uten at det avkortes krone for krone for annen inntekt.

– Etter loven er det krystallklart. Kommunestyret har ikke frihet til å innvilge etterlønn som ikke avkortes krone for krone for annen inntekt, sier Knut-Marius Sture, arbeidsrettsekspert og partner i Arntzen de Besche, til Dagbladet.

Ordfører i Senja, Tom-Rune Eliseussen (Sp), sier til Dagbladet at at vedtaket ser ut til å ha blitt fattet ut fra mangelfulle saksopplysninger til kommunestyret. Han sier at de skal se på løsninger for å rette opp i feilen.

Senja kommune har vedtatt en forskrift for avgåtte folkevalgte. Ut fra denne kan avgåtte representanter søke om etterlønn, men Eliseussen sier man ikke har tatt inn i forskriften at etterlønnen skal avkortes mot annen inntekt.

På spørsmål om ettergodtgjørelsen vil tilbakebetales, svarer Eliseussen slik:

– Nå må vi utrede dette. Hvis det gjøres feil i lønnsutbetalingene til en ansatt i kommunen kan kommunen trekke det tilbake. Men folkevalgte er ikke regulert som ansatte. Vi må se på hvordan vi kan gjøre dette og rette opp i det, sier han.

Rådmann Hogne Eidissen tar på seg ansvaret for det som har skjedd.

– Jeg skrev om avkortingen i saksvedlegget, men ikke forslaget til vedtak. Det burde vært med i vedtaket også. Ettergodtgjørelsen er ikke blitt avkortet krone for krone, sier han.

Skal betale tilbake

Sivertsen forteller at han ble oppfordret av rådmannen til å skrive en slik søknad siden det var jobbet fram et forslag til godtgjøringsregler for kommunen. Han sier at han har innsett at etterlønna skulle vært avkortet.

– Ja, selvfølgelig. Så får det bli et forhold mellom kommunen og meg hvordan vi avkorter dette og regulerer det. Jeg har ikke oversikt over det nå, sier Sivertsen på spørsmål om han vil betale tilbake pengene.