Kommunestyret hørte på foreldrene:

– Helt fantastisk at det løste seg

Foreldrene ved Skøelv skole kan juble etter at kommunestyret i Sørreisa gikk inn for et utvidet alternativ 2.

BYGGES: Mens Sørreisa sentralskole (bildet) skal bygges - får elevene i 1.-5.trinn bli på skolene Skøelv og Gottesjord. 7.-10. trinn blir værede på sentralskolen.  Foto: Stian Andrè Lund

nyheter

Under byggeprosessen av den nye sentralskolen i Sørreisa hadde rådmannen anbefalt kommunestyret å flytte 1-3 trinn til Gottesjord skole det første året, og fjerde trinn påfølgende år. (alternativ 1)

Det ble møtt med motstand fra FAU ved Skøelv skole og det kom fram at lærere ved begge berørte skoler, Gottesjord og Skøelv, mente at man heller burde gå for et alternativ der begge skolene beholder småtrinnene, slik at ingen elever måtte flyttes.