Rekordår for Sparebanken Nord-Norge

Konsernet har aldri levert et så sterkt resultat som i 2019, viser det foreløpige regnskapet.

KONSERNSJEF: Petter Høiseth i SpareBank 1 Nord-Norge  Foto: Sparebank1 Nord-Norge

nyheter

– Jeg er veldig fornøyd med tallene vi nå legger frem. Det kommer av langsiktig og hardt arbeid, og jeg er særdeles fornøyd med det laget vårt har prestert. Samtidig må jeg igjen understreke at resultatet er preget av såkalte engangseffekter; sammenslåingen av skadeforsikringsselskapene til SpareBank 1 og DNB er et eksempel på dette. Når man justerer for engangseffektene ser vi at kampen om kundene preger den underliggende driften, sier konsernsjef Petter Høiseth, i en pressemelding.

I følge pressemeldingen fra banken har konsernet aldri tidligere levert et så sterkt resultat som i 2019, med 2 473 mill. kroner før skatt. I 2018 var overskuddet på 1,92 milliarder kroner.