Midt-Troms lensmannsdistrikt kan henge i en tynn tråd

En frittalende regionlensmann Andreas Nilsen frykter Midt-Troms lensmannsdistrikt blir lagt ned eller blir slått sammen med andre. Distriktene får ikke nok penger til å gjennomføre politireformen.

BEKYmrET: Regionlensmann Andreas Nilsen er klar på at politireformen er underfinansiert og at det kan føre til at Midt-Troms lensmannsdistrikt blir lagt ned eller slått sammen. – Jeg er veldig bekymra, sier Nilsen.   Foto: Jan Erik Bergstad

« Det som skjer nå truer Midt-Troms lensmannsdistrikt, det truer vår eksistens »

Andreas Nilsen
nyheter

Som følge av politireformen, den såkalte «nærpolitireformen» som ble iverksatt våren 2018 skulle Bardu få hovedsete i Midt-Troms lensmannsdistrikt. Målselv og Ibestad ble bevart som tjenestesteder og Salangen lensmannskontor ble lagt ned.

Utsetter planene i Bardu

Mindre enn to år senere, før lokalene er på plass i Bardu er det en stor fare for at lensmannsdistriktet blir borte med et pennestrøk.