Vil prøve kirkeasyl-saken i tingretten:

Ber om rettslig overprøving av vedtak

Advokat Asgeir Thomassen ber om rettslig overprøving av kjennelsen fra Utlendingsnemnda (UNE) i kirkeasylsaken.

TINGRETTEN: Advokat Asgeir Thomassen ber om en rettslig overprøving i tingretten av kjennelsen fra UNE i kirkeasylsaken på Finnsnes. Og på vitnelista står både Erik Solheim og biskop Olav Øygard.  Foto: Trygve Grønning

nyheter

Saken fikk stor oppmerksomhet lørdag da det ble arrangert fakkeltog og appeller både på Finnsnes og i Oslo. Fakkeltogene og appellene ble også slått opp som en av toppsakene i Lørdagsrevyen på NRK.

En sak rundt troverdighet