Senjahopen Kiosk-boet abandonert tilbake til selskapet

Størst tap for aksjonærene etter kiosk-konkurs

Med tap av både innskutt aksjekapital og garantistillelser for kreditt i banken går aksjonærene på det største tapet i forbindelse med konkursen i Senjahopen Kiosk.

KONKURS: Senjahopen Kiosk ble tatt under skifterettens behandling som konkursbo 24. januar i år. Det var ingen verdier i boet, så bostyreren abandonerte boet tilbake til skyldneren. De er snart ferdig med å selge ut alt av varer, og håper å kunne selge inventar og utstyr til andre som er interessert i å ta opp kioskdrifta.   Foto: Privat

nyheter

Bostyrer, advokat Oddvar V. Eriksen, sier at det er meldt inn krav i boet på tilsammen rundt 300.000 kroner. Banken har det største kravet, og den har sikret gjelda med garantier fra aksjonærene på inntil 250.000 kroner. Det betyr at aksjonærene samlet taper en halv million kroner på konkursen, når den innskutte aksjekapitalen regnes med.

Investorene taper

– Det er investorene i kiosken som taper penger på denne konkursen. De har tilført penger og prøvd å holde drifta i gang, men det er ikke lett å drive kiosk i Senjahopen. Både husleie og lønn koster mye, og inntektene varierer etter sesongene og er best på de korte tidene av året hvor det er mye folk og aktivitet i Senjahopen, sier Oddvar V. Eriksen.