UNN har satt krisestab som følge av datahavari

I løpet av helga skulle det elektroniske pasientjournalsystemet på UNN oppgraderes, men mandag morgen brøt datasystemet helt sammen.

UNN - universitetssykehuset i Tromsø  Foto: Trond Sandnes

nyheter

Det forteller pressevakt Jørn Resvoll til iTromsø.

–Vi har nødprosedyrer for å ta oss av slike hendelser for å kunne verne liv og helse, men det er selvfølgelig uheldig at slikt skjer, sier han.