Helsesamarbeid opp i formannskapet

80/20 modellen ble vedtatt i utvalget for helse, pleie og omsorg.

HELSE: Før jul vedtok kommunestyret i Senja å videreføre 80/20 modellen for interkommunalt samarbeid for helsetjenester, etter kommunesammenslåingen var gjennomført.  Foto: Trond Sandnes

nyheter

Før jul vedtok kommunestyret i Senja å videreføre 80/20 modellen for interkommunalt samarbeid for helsetjenester, etter kommunesammenslåingen var gjennomført. Det vil i så fall føre til en merkostnad for Dyrøy og Sørreisa på om lag 800.000, mens det vil gi en besparelse for Senja på om lag 1,7 millioner.

Dyrøy og Sørreisa mener at kostnadsøkningen fra 2019 til 2020 blir for stor, og har dermed bedt Senja kommune om å se på muligheten for å justere denne modellen.

Da saken ble tatt opp i utvalget for helse, pleie og omsorg, 30. Januar, stilte de seg bak kommunestyrets tidligere vedtak, med syv mot fire stemmer. Tirsdag skal saken tas opp i formannskapet.

Ordfører i Dyrøy, Marit Espenes håper på en løsning i saken, men påpeker at Dyrøy også har andre alternativer. Hun vil imidlertid ikke kommentere saken ytterligere før den har vært oppe i kommunestyret i Senja, i slutten av februar.