Hovedtillitsvalgt i Senja kommune om lederlønningene:

– Har fått signaler fra noen få enkeltmedlemmer om at de synes lønnsnivået er for høyt

Hovedtillitsvalgt for Norsk sykepleierforbunds medlemmer i Senja kommune, Torhild Isaksen, sier det bare er noen få medlemmer som synes lønnsnivået til lederne er for høyt, og mener debatten fremstilles som et angrep på enkeltpersoner.

FÅTALL: Hovedtillitsvalgt for medlemmer av Norsk sykepleierforbund i Senja kommune, Torhild Isaksen (innfelt), sier det er et fåtall av medlemmene som har reagert på lederlønningene.   Foto: Christer Remen

nyheter

Enheten helse og omsorg har i flere år under de gamle kommunene hatt det trangt budsjettmessig. Noe også flere av sykepleierne og brukere av tjenestene har fått erfart og lest gjennom flere artikler i Folkebladet. Torhild Isaksen er hovedtillitsvalgt i Senja kommune, og representerer medlemmer av Norsk sykepleierforbund. Hun sier det kun er et fåtall som reagerer på lønnsnivået til lederne i den nye kommunen.

– Hva det enkelte medlem mener har ikke jeg oversikt over og heller ikke muligheten å si noe om, men har fått signaler fra noen få enkeltmedlemmer om at de synes lønnsnivået er for høyt, og de er bekymret for økonomien i Senja kommune, sier Isaksen til Folkebladet.