24 pasienter døde etter uønskede pasienthendelser ved UNN i fjor

I løpet av de første 11 månedene av 2019 meldte UNN inn 35 uønskede pasienthendelser til Helsetilsynet. I 24 av disse døde pasienten.

DØDE: 24 pasienter døde etter «uønskede pasienthendelser» ved UNN i 2019. Totalt er 35 hendelser innrapportert til Statens helsetilsyn.  Foto: Ronald Johansen, iTromsø

nyheter

Avisa iTromsø har fått innsyn i såkalte 3-3a-varsler ved UNN for 2019, som viser uønskede pasienthendelser som har endt med alvorlig skade eller død.

Alle hendelser som innebærer dødsfall eller svært alvorlig skade på pasient eller bruker, som følge av ytelse av helse- og omsorgstjeneste eller ved at pasient eller bruker skader en annen, og der utfallet er uventet ut fra påregnelig risiko, skal varsles til Statens helsetilsyn.