Foreslår å legge ned Troms og Finnmark fylke

foto