Hovedverneombud reagerer på manglende sirenevarsling

Hovedverneombud for kommunale ansatte i Senja kommune reagerer på at få fikk med seg sivilforsvarets test forrige uke.

REAGERER: Sverre A. Pedersen reagerer på at få hørte varslingen på Silsand, forrige uke.  Foto: Maria Holm Simonsen

nyheter

Onsdag 8. januar testet Sivilforsvaret alle sine tyfoner med signalet «Viktig melding - lytt til radio» i alle kommunene det er montert varslingsanlegg.

Sverre A. Pedersen er over gjennomsnittet interessert i trygghet og sikkerhet, i tillegg til at han innehar vervet hovedtillitsvalgt for alle kommunale ansatte i Senja kommune. Han reagerer på at flere innbyggere ikke hørte signalet på Silsand og området rundt, når alarmen gikk forrige uke.