Laksefiske fram mot 2025:

Mørke utsikter for Salangselva

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har kommet med bestandsvise råd om beskatning av laks for perioden 2021–2025. Aller dårligst ut i Troms og Finnmark kommer Salangsvassdraget.

DÅRLIG BESTAND: Salangsvassdraget trenger åpenbart mer av dette arbeidet. Her er Anton Heggås i gang med dugnadsjobb i trappene.  Foto: PRIVAT

nyheter

Formålet med rapporten er å̊ gi råd om beskatning av laks for årene 2021-2025, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Rådene er gitt for 198 bestander ut fra bestandsstatus basert på̊ vurderinger av oppnåelse av gytebestandsmål og forvaltningsmål for perioden 2015–2018.