Mener kraftlinjeutbygging på Finnsnes ødelegger stor reiselivsutbygging:

– Vil gjøre etableringen uaktuelt for oss

Kvittinden Holding planlegger en større reiselivsutbygging som nå må skrinlegges hvis den planlagte linja blir etablert på Finnsnes.

KRAFTLINJE: Troms Kraft ønsker at kraftlinjen som i dag går i overkant av Finnsnes skal økes på bakgrunn av blant annet mer forsyning av strøm til Senja. Flere reagerer på oppgraderingen og ønsker jord- eller sjøkabel i stedet. Linjen skal i all hovedsak gå på den eksisterende linja i overkant av byen.  Foto: Thomas Rasmussen

nyheter

920 fritidsboliger er planlagt i området Kleiva og Skogen på Finnsnes. Men blir den eksisterende kraftlinjen byttet ut med den nye linja, frykter hovedaksjonæren at planene må forkastes.

– I mange år fremover kommer det til å myldre av aktivitet i området ovenfor bygrensen, med både lokale og tilreisende. Kvittinden Holding AS har som formål å realisere en stor reiselivsutbygging kalt Kvittinden Alpin & Fritid. Utbyggingen har et stort mangfold av helårs naturbaserte aktiviteter og opplevelser utendørs for turister og lokalbefolkningen i området ved fjellet Kvittinden. En høyspentlinje som luftspenn vil gjøre det uaktuelt å etablere hyttefelt i dette området, sier Tore Moheim til Folkebladet.