Botnhamn Sveis på frierirunde i skolene på Nord-Senja

Vil ha medarbeidere lokalt

Med tilskudd fra tidligere Lenvik formannskap har Botnhamn Sveis igangsatt en kartlegging av om det blant elevene ved de fem ungdomsskolene på Nord-Senja er interesse for å innføre teknikk og industriell produksjon som valgfag.

Vil ha tilgang på lokal arbeidskraft: Botnhamn Sveis har i satt i gang et rekrutteringprosjekt der man vil ha kartlagt om elevene ved ungdomsskolene på Nord-Senja er interessert i få teknikk og industriell produksjon som valgfag.  Foto: Vidar Bjørkli

nyheter

Det var i siste formannskapsmøte i det som da het Lenvik kommune at det ble bevilget 160.000 kroner fra næringsfondet til Botnhamn Sveis for å gjennomføre dettte rekrutteringsprosjektet.

Besøker skolene på Nord-Senja

Økonomiansvarlig Alexander Asbøl i Botnhamn Sveis forteller til Folkebladet at til nå har bedriften besøkt ungdomsskolene i Gibostad og Husøy, og at skolene i Senjahopen, Fjordgård og Husøy da gjenstår.