Undersøker fortsatt nødlandinga

Ett og et halvt år etter at et fly nødlandet i Kaperdalen er det ennå ikke laget noen rapport som forteller hva som skjedde.

Uskadet: Et småfly nødlandet 3. august 2018 veien i Kaperdalen. De to i flyet kom uskadd fra hendelsen.  Foto: Susanne Noreng

nyheter

På Statens havarikommisjon for transport sin hjemmeside er hendelsen i Kaperdalen kategorisert som «pågående undersøkelse». I den den foreløpige beskrivelsen av hendelsen på hjemmesiden er dette anført:

«Den 3. august 2018 var LN-ACA underveis fra Stokmarknes lufthavn Skagen (ENSK) til Tromsø lufthavn Langnes (ENTC) i henhold til visuelle flygeregler (VFR). Flyet ble fløyet inn i dårlig vær (IMC) og noe senere sviktet vakuumpumpen/gyrokompasset/kunstig horisont-indikator. Det oppsto flere ukontrollerte steilinger/spinn med høy gjennomsynking.