Presenterer ny risikovurdering av pukkellaksen

For å få best mulig grunnlag for å vurdere tiltak mot spredningen av pukkellaks har Miljødirektoratet og Mattilsynet bedt om en risikovurdering.

SPRER SEG: I 2017 ble det fanget pukkellaks i mer enn halvparten av de lakseførende elvene i Norge.  Foto: Morten Dokka

nyheter

Den fremmede arten pukkellaks har de siste årene dukket opp i store antall i en rekke norske vassdrag. Tall som Statistisk sentralbyrå (SSB) la fram i november viste at det ble fisket 9,6 tonn pukkellaks i Finnmark og 0,6 tonn i Troms i løpet av den ordinære sesongen i 2019.

Ifølge fangsttall registrert hos fylkesmannen ble det i Målselvvassdraget tatt 101 pukkellaks i løpet av sommeren. I Lakselvvassdraget på Senja ble det tatt kun seks, men det i Salangsvassdraget ble tatt 41. Tallene ble presentert før flere vassdrag var ferdige med rapporteringen.