Bardu kan miste heldøgnstilbud

Mye tyder nå på at Bardu mister rollen som vertskommune for akutt kommunale heldøgnsplasser (KAD). Men det er stor vilje fra de andre kommunene om å fortsette det ordinære legevaktsamarbeidet.

Ikke legevakt: Ingenting tyder på at Målselv kommune vil gå inn for å etablere egen legevaktordning. Rådmann foreslår å gå videre med en ordningen der Bardu er vertskommune. Men ordningen med KAD-sengene i Bardu ønsker han å avslutte.   Foto: Illustrasjonsfoto: Stian Lysberg Solum / scanpix

nyheter

Interkommunal legevakt i Bardu er legevaktsentral og legevakt for kommunene Bardu, Lavangen, Salangen, Målselv og Ibestad. Det er kjensgjerning at medlemskommunene over tid ikke har vært fornøyd med kostnadsnivået i samarbeidet. Spesielt gjelder dette kommunale akutte døgnplasser, de såkalte KAD- sengene i Bardu.

Bør fortsette legevaktsamarbeidet

Målselv kommune har engasjert RO-Stjørdal til å utrede flere alternativer for legevaktsamarbeid. Bakgrunnen var blant annet er et vedtak fra kommunestyret i september 2018 der rådmannen ble bedt om å utrede de økonomiske konsekvenser ved å etablere legevakt tilknyttet kraftsenteret for helse på̊ Andslimoen, alene eller i samarbeid med interesserte kommuner og Forsvaret. Følgende alternativer ble vurdert av RO: