Vil stifte ny næringsforening

Flere næringslivaktører er invitert til å etablere en ny næringsforening i regionen.

SAMLING: – Det er de 51 andre ukene i året som er viktig på Finnsnes for å få samlet næringslivet, sier senterleder på Amfi Finnsnes, Stig Bergheim.   Foto: Carina Hansen

nyheter

I desember besluttet styret i den tidligere næringsforeningen Finnsnes Forum å be styret melde oppbud. Totalt viste regnskapet en samlet kreditorgjeld på 2,5 million kroner og fra flere av medlemmene ble det påpekt at de mente foreningen hadde vært insolvent lenge.

Invitasjonen til å etablere en ny næringsforening er sendt ut på vegne av flere av bedriftene på Finnsnes, og møtet om etablering vil finne sted mandag 13. januar. I invitasjonen står det at foreningen skal være en interesseforening for næringslivet i Finnsnes-regionen. Foreningen skal jobbe for en positiv næringsutvikling og aktivitet som skaper vekst og økt handel.