Indre gjerde på Bardufoss flystasjon lå nede

Sto vakt for å hindre elg på flystripa

2. juledag sto viltnemnda i Målselv sikkerhetsvakt ved et hull i indre gjerde på Bardufoss flystasjon da Norwegian-flyet letta og landet, for å sikre at elger ikke kom seg inn på rullebanen. Tre elger var ikke langt unna det 30 meter lange hullet, 60-70 meter fra rullebanen.
nyheter

Under sitt forsøk på å jage ut tre elger som befant seg mellom indre og ytre sikkerhetsgjerde på Bardufoss flystasjon 2. juledag, oppdaget viltnemnda at rundt 30 meter av det indre gjerdet lå nede. Hullet ga fri tilgang rett inn på rullebanen.

Leder av viltnemnda i Målselv, Jørn Larsen, sier til Folkebladet at tre av nemndas medlemmer frivillig sto vakt ved gjerdet før, under og etter ankomst og avreise av Norwegians fly den dagen.